fbpx

מערך הדרכה מתקדם חווייתי בטכנולוגיית מציאות מדומה VR המלמד טכנאים של תעשייה אווירית כיצד להחליף חלקים ולתקן תקלות במערכת.