fbpx

הפקת סרט מוצר אנימטיבי למוצר הדגל החדש של עמיעד – פילטר NOVA. הסרט ממחיש את המודולריות והקונפגורציות השונות, של הפילטר, המתאימות לצרכי החקלאים ובהתאם לשטחי ההשקייה.