fbpx

יצירת לוח דיירים אינטראקטיבי המתוקן בלובי הבניין. הלוח מוצג על גבי Videowall של 9 מסכי תצוגה באיכות 4K וניתן לעדכנו באמצעות שליטה מקומית או מרחוק בהתאם לצרכי הלקוח.